Arhimandrit

Teofil Pãrãian

Din vistieria inimii mele

CUPRINS

Către cititorii mei

Pomenirea sfântului Macarie

Femeia păcătoasă

Hristos în mijlocul nostru

Dragostea este născută de nepătimire

Fericiţi cei curaţi cu inima

Sus să avem inimile

Ortodocşi şi catolici

Intrarea în biserică a Maicii Domnului

Pilda cu bogatul căruia i-a rodit ţarina cu belşug

Cuvinte de la Athos

Să tacă tot trupul omenesc

Maica Domnului – ocrotitoarea noastră

Icoana Maicii Domnului nefăcută de mână omenească

Despre mânăstire şi călugări

Cinstitorii Maicii Domnului

Pace, bucurie şi binecuvântare

Pilda fiului risipitor

Înfricoşata Judecată

Comorile credinţei

Sfinţii Trei Ierarhi

Biserica şi lumea

Despre deplinătate

Despre iubire

Să mulţumim Domnului

Psalmul 22

Întâmpinarea Domnului

Cuvânt la înmormântare

Psalmul 102

Vuietul Duhului