Arhimandrit

Teofil Pãrãian

Gânduri bune pentru gânduri bune

CUPRINS

Precuvântare

Părintele Teofil Duhovnicul

Părintele Teofil - icoană a intervalului

Notă asupra cărţii de faţă

Partea I

Ortodoxie şi Liturghie

Sfânta Liturghie, sărbătorire cuprinzătoare

Preasfânta Treime şi Sfânta Liturghie

Binecuvântările Sfintei Liturghii

Îndemnuri de la Sfânta Liturghie

Maica Domnului în Ortodoxie

Cine este Maica Domnului pentru mine?

Maica Domnului ca exemplu pentru noi

Porunca iubirii

Porunca cinstirii

Partea II

Cuvânt la pomenirea Sfintei Maria Magdalena

Necesitatea credinţei

Măsura credinţei

Rostul şi măsura credinţei

Credinţa şi iubire

Taina Întrupării

Taina Jertfei

Taina Învierii

Taina Înălţării

Taina tainelor, Sfânta Euharistie în Ortodoxie

Să mulţumim Domnului!