Prefaţă
Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia?

Osana Luminii

Vinul

Veşmântul
Filă din Acatist
Prohodire
Împăcare
Golgota
Ghetsimani
Maica durerilor
Fuga în Egipt
Întrupare
Primăvara mea
Pâine
Crinul
Frumuseţe
Lumină
Colind
Aşteptare
În cătuşe
Spovedanie
Dragoste
Ochii
Duh
Bucurie
Apocalipsa
Iad
Potop
Tu
Răpire
Crucile
Focul
Trezirea din Samaria
Ectenie
Intrarea în Biserică
Zeu străin
Împărtăşanie
Sonet
Maică fericită
Rodire
Pocăinţă

Alte Poezii Religioase
Cer nou
Pasăre de nea
Ruga mea
Rugăciune
Aluat
Sfântul Potir
Tavorul
Maica Crinilor (Pieta)

Spre Insulă

Spre insulă
Insula Albă
Zeul
Mi-aduc aminte
Către Melampus

Epitafuri antice
Captivul
Torcătoarea
Atheniana
Pescarul
Cântecul amforei
Noapte

Eros
La fântână
Melissa către Diodor
Ploaie caldă
Pe prag
Lida către Gaius
Daphnis
Îmbrăţişare
Ţarina
Mirişti
Epitalam
În brazdă
Te port în mine
Fericire
Urme
Fragment
Întoarcere
Toamnă
Pribegii
Mama
Înserare
Nuntă de taină

Altare
Invocaţie
Jertfă
Pean
Văpaia
Un oaspe