Mănăstirea Brâncoveanu

Sâmbăta de Sus

Scroll Down

Istoric

Istoria Mănăstirii Brâncoveanu începe la jum. secolului al XVII-lea

Aflată pe valea râului Sâmbăta, la poalele Munţilor Făgăraş, la o altitudine de peste 600 m, Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus este renumită ca loc de reculegere, mângâiere şi întărire sufletească pentru credincioşii şi vizitatorii ce se roagă ori poposesc la acest sfânt locaş...
Citește mai mult...

Moșia Brancovenească

În anul 1654 satul şi moşia din Sâmbăta de Sus au intrat în stăpânirea lui Preda Brâncoveanu, bunicul lui Constantin Brâncoveanu, boier de loc din sudul Carpaţilor, care a construit o bisericuţă din lemn pe valea râului Sâmbăta. Pe locul acesteia, în jurul anului 1686, primul ctitor, domnitorul Constantin Brâncoveanu, domn al Ţării Româneşti între anii 1688 – 1714, a zidit a doua mănăstire în piatră...
Citeste mai mult...

Primul ctitor

Pentru a întări şi pentru a salva ortodoxia română de noul pericol al catolicizării, apărut prin trecerea Transilvaniei sub stăpânirea habsburgilor (1683), domnitorul Constantin Brâncoveanu a întemeiat la Sâmbăta de Sus o mănăstire ortodoxă, pentru a da mărturie în timp despre unitatea de neam şi credinţă a românilor de pe ambele versante ale Carpaţilor...
Citeste mai mult...

Distrugerea mănăstirii

În anul 1785, profitând de faptul că după 1772, moşia Sâmbăta de Sus ieşise temporar din stăpânirea familiei Brâncoveanu (până în 1802) din pricina neachitării unei datorii, care a dus la amanetarea moşiei pe seama negustorului Dumitru Marcu, curtea de la Viena, la cererea administraţiei catolice, a trimis pe generalul Preiss, care a dărâmat mănăstirea Brâncovenilor. Chiliile au fost distruse complet, iar biserica adusă în stare de ruină. Astfel că, Mănăstirea Brâncoveanu, ultimul mare bastion al apărării Ortodoxiei în Ţara Făgăraşului, zidită între anii 1696 – 1698, a fost distrusă în anul 1785...
Citeste mai mult...

Al doilea ctitor

Cinstea de a deveni al doilea ctitor la mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus i-a revenit mitropolituluiDr. Nicolae Bălan , care a început restaurarea bisericii în anul 1926.Lucrările s-au făcut sub supravegherea Comisiei Monumentelor Istorice, fiind conduse de arhitecţii Georges Cristinel, Petre Dumitrescu şi Friedrich Buertnes, care au căutat să redea forma iniţială a monumentului. Sfinţirea a fost făcută în anul 1946, după război. Mitropolitul Nicolae Bălan a păstrat în interiorul bisericii pictura veche...
Citeste mai mult...

Viața Monahală

Viața Monahală

Mănăstirea este un așezământ de rugaciune în care viețuiește o obște de calugări sau calugărițe care i-au fagăduit lui Dumnezeu, în cadrul unei slujbe solemne de intrare în monahism, să-și petreacă viața în înfrânare, în săracie de bunăvoie și ascultare...

Obștea Mănăstirii

După reînființarea mânăstirii, începând cu anul 1939 s-au așezat primii viețuitori la mânăstire; mai întâi părintele diacon Zian Boca – viitorul părinte Arsenie, apoi părintele Dumitru Popescu – viitorul părinte Serafim și părintele Nicolae Mladin...
Citeste mai mult...

Starețul Mănăstirii

Preacuviosul Parinte Stareț Arhim. Atanasie Roman, s-a născut în satul Rafaila, com. Todirești, Jud. Vaslui la 03 iunie 1975, din părinții Vasile și Anica Roman. Între anii 1981 – 1989 a urmat școala gimnazială în satul Rafaila, iar intre anii 1989 – 1993 Liceul Industrial Nicolae Iorga din orașul Negresti...
Citeste mai mult...

Muzeul

Existenţa actualului muzeu este legată de personalitatea mitropolitul ctitor Dr. Antonie Plămădeală. Muzeul, care îi poartă numele, etalează, în cea mai mare parte, colecţia personală a celui care este, nu numai un mare iubitor de cultură, ci şi un pasionat colecţionar de antichităţi, documente, obiecte vechi şi de artă...
Citeste mai mult...

Biblioteca ”Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală”

Mitropolitul Dr. Antonie Plămădeală, a ţinut să-i rezerve bibliotecii încă din perioada de proiectare, un spaţiu deosebit de generos, la etajul I al laturii sudice, unde îşi va depozita spre bună păstrare şi cu grijă folosire întreaga bibliotecă personală (cuprinzând în jur de 40.000 volume)...
Citeste mai mult...

Centru Cultural ”Radu Brâncoveanu”

Aici funcționează un laborator de restaurare și conservare a icoanelor pe sticlă și pe lemn, un depozit pentru păstrarea în condiții optime a icoanelor vechi și un depozit pentru păstarea obiectelor de cult vechi ale mănăstirii...
Citeste mai mult...

Așezământul filantropic ”Sf. Efrem cel Nou și Nectarie Taumaturgul”

Așezământul filantropic „Sfântul Nectarie Taumaturgul” și „Sfântul Efrem cel Nou” de la Mănăstirea „Brânoveanu” din Sâmbăta de Sus, județul Brașov, a fost sfințit luni, 14 august 2017, cu o zi înainte de hramul așezământului monahal de la poalele Munților Făgăraș...
Citeste mai mult...

Galerie Foto

Galerie Foto

Slujire Arhierească

Mănăstirea Brâncoveanu

Project Link

Slujire arhierească în Duminica Ortodoxiei la Mănăstirea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus.

Casa Voievodală

Paraclisul Sf. Andrei Saguna

Project Link

Paraclisul Sf. Andrei Șaguna

Poză de Epocă

Gospodăria mănăstiri

Project Link

Gospodăria mănăstirii

Hramul Mănăstirii

Adormirea Maicii Domnului, 15 Aug. 2018

Project Link

Adormirea Maicii Domnului, 15 Aug. 2018

Resfintirea Bisericii Voievodale

Slujire Arhiereasca

Project Link

Mulţimi de pelerini şi credincioşi au venit la vechiul aşezământ monahal de la poalele Munţilor Făgăraş pentru a participa la resfinţirea bisericii vechi a mănăstirii, o minunată ctitorie brâncovenească trecută prin nenumăratele încercări din istoria zbuciumată a Transilvaniei.

Slujba de Parastas

I.P.S Dr. Antonie Plămădeală

Project Link

Slujbă de pomenire a Mitropolitului Antonie Plămădeală, ctitorul noii incinte a mănăstirii

manastireabrancoveanu@gmail.com +40 (770) 314 635

CONT BCR Lei:

RO19RNCB0055006917020001

Cont BCR Euro:

RO13RNCB0055006917020012

Adresa

Mănăstirea Brâncoveanu
Com. Sâmbăta de Sus, Brașov
Zona Turistică, Nr. 1

contact-social